Vuoksen Kumi Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Sähköpostin automaattispammauksen estämiseksi sähköpostiosoitteet on esitetty muodossa [at], jolloin [at] tulee korvata merkillä @

1. Rekisterinpitäjä

Vuoksen Kumi Oy
Toikansuontie 9, 53500 Lappeenranta
lappeenranta[at]vuoksenkumi.fi
+358 5 6774400

Vuoksen Kumi Oy
Tiilitehtaankatu 30, 55800 Imatra
vuoksenniska[at]vuoksenkumi.fi
+358 5 6774460

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Hannu Martti, toimitusjohtaja
+358 400 659328
hannu.martti[at]vuoksenkumi.fi

3. Tietojen käsittelystä vastaava taho

Rekisterinpitäjän itsensä lisäksi tietoa käsittelevät seuraavat tahot:

Myyntilaskutus:

Auktorisoitu tilitoimisto
Imatran Tilikonsultit Oy
+ 358 207 435 880

Rahoitetut ja/tai luototetut myyntilaskut:

Intrum Justitia Oy
+358 9 229 111

Resurs Bank Ab
+358 9 622 4308

4. Rekisterin nimi

Vuoksen Kumi Oy:n asiakasrekisteri

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely sikäli kuin se on tarpeen myynnin ja laskutuksen toimittamiseksi sekä maksu- ja luotonvalvonnan suorittamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot

– yritys, organisaatio tai työnantaja
– nimi
– y-tunnus, luottorahoituksessa (Resurs Bank Ab) henkilöasiakkailta myös henkilötunnus
– puhelin ja/tai sähköposti
– yhteys- ja/tai laskutustiedot

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

– Myynti- ja tilaushistoria
– Maksuhistoria
– Luottoraja

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän järjestelmistä. Henkilötiedot ovat peräisin rekisteröidyiltä itseltään. Tieto asiakkaan maksukäyttäytymisestä tulee joko oman myyntireskontran seurannasta tai myyntilaskun rahoittaneelta taholta (Intrum Justitia Oy). Luototetusta laskusta yhtiö saa tiedon, mikäli asiakas ei maksa laskua sen luotottaneelle taholle.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille asiakassuhteen hoitamista varten. Rahoitettujen tai luototettujen myyntilaskujen asiakastiedot siirretään Intrum Justitia Oy:lle tai Resurs Bank Ab:lle. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

Asiakkaalla on oikeus pyytää asiakastietojen poistamista rekisterinpitäjän järjestelmistä sikäli kuin asiakas on maksanut kaikki avoimet laskunsa, ja rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde on päättynyt.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat pilvipalvelimella. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa niin, että ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi. Kiinteistöissä on vartiointi. Tietojenkäsittelijä Imatran Tilikonsultit Oy puolestaan säilyttää tulosteina olevia arkaluonteisia henkilötietoja erikseen lukitussa huoneessa, jonne on pääsy vain kyseisten tietojen käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Tietojenkäsittelijät Intrum Justitia Oy ja Resurs Bank Ab suojaavat hallussaan olevat henkilötiedot oman organisaationsa tietosuojauksen mukaisesti. Näiden yhtiöiden tietosuojaselosteet ovat luettavissa kyseisten yhtiöiden verkkosivuilla (tilanne tarkastettu 20.04.2018).

10. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Vuoksen Kumi Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin pyritään vastaamaan kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin.

 

LATAA REKISTERISELOSTE TÄSTÄ!

YHTEYSTIEDOT

Vuoksen Kumi Lappeenranta

Toikansuontie 9
53500 Lappeenranta
+358 5 6774400+358 5 6774400

Avoinna

Arkisin: 8:00-17:00
Lauantaisin: Suljettu
Sunnuntaisin: Suljettu

Vuoksen Kumi Vuoksenniska

Tiilitehtaankatu 30
55800 Imatra
+358 5 6774460+358 5 6774460

Avoinna

Arkisin: 8:00-17:00
Lauantaisin: Suljettu
Sunnuntaisin: Suljettu